Dompot elektro - domácí potřeby.

Odstoupení od smlouvy

Nevyhovuje vám z jakéhokoliv důvodu zaslané zboží?

Kupující má  právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Nejsnáze zboží vrátíte tak, že odešlete na adresu:

           Elektro domácí potřeby

               Smetanová 321

               79055 Vidnava

               e-mail: obchod@dompot.cz

                tel: 584 453 011

  1. kompletní zboží
  2. kopii faktury
  3. průvodní dopis, kde výslovně prosím uveďte, že zboží vracíte (uvádět důvod není povinné)
  4. číslo vašeho bankovního účtu pro poukázání kupní částky zpět

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu , nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží , které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnáctí dnů od odstoupení od smlouvy. Všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. 

Vzor  odstoupení od smlouvy, který můžete využít jak pro elektronické tak pro fyzické odstoupení od smlouvy, je k dispozici zde.

Výrobek by měl být, pokud možno, bez poškození v původním obalu i s veškerým příslušenstvím. Nejlépe pak bez jakýchkoliv známek použití. Samotný výrobek s odstoupením od smlouvy lze odeslat nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Do balíčku přidejte také průvodní dopis (ten může být shodný s textem o odstoupení od Kupní smlouvy zaslaný emailem na adresu) a kopii faktury. Doporučujeme Vám zásilku pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě. Neposílejte prosím balík na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.                                                                         

Na vrácené zboží vystavíme dobropis, a částku v něm uvedenou Vám proplatíme na účet, který jste uvedli v průvodním textu. Zpravidla tak uděláme do 10 dní od doručení vráceného zboží, nejpozději však v zákonné lhůtě. Kupující má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním zboží, nikoliv na náklady spojené s vrácením zboží.

Byla-li snížena hodnota zboží, je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Kupující, který odstoupí od smlouvy, nese náklady spojené se zasláním nebo vrácením zboží prodávajícímu zpět sám. Zboží musí být bez známek použití. Prodávající platbu za zboží včetně nákladů na dodání zboží ke spotřebiteli vrátí spotřebiteli ihned po obdržení vráceného zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej s vrácenou částku.